Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Betere zorg voor u dankzij onderzoek & onderwijs

Medische zorg is er voor u, zodat u gezond wordt en blijft, nu en in de toekomst. Kennis vergroten is van groot belang, net zoals het overdragen van kennis. Daar willen we graag aan bijdragen.

Daarom besteden we veel aandacht aan medisch onderzoek, zorginnovatie en het (bij)scholen van onze zorgverleners in alle disciplines. We werken daarin nauw samen met de specialisten van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht, die op het gebied van onderzoek en onderwijs veel kennis en ervaring hebben, en met hogescholen.

Zodat de persoonlijke zorg die onze zorgverleners u bieden ontzettend goed blijft én steeds beter wordt.

Bekijk de video (1:41 minuten) over het belang voor u van Julius onderwijs en onderzoek:

Wat betekent dit voor u?

We hopen dat u onderwijs en onderzoek net zo belangrijk vindt als wij, en hieraan wilt meewerken. Het belang van u als patiënt en die van de zorgverlening staan in alle gevallen voorop.

Al het patiëntgebonden onderzoek wordt bijvoorbeeld vooraf getoetst aan de geldende medisch ethische regels. En uw privacy blijft altijd gewaarborgd.

Daarnaast volgen regelmatig co-assistenten geneeskunde, huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en doktersassistentes stages in onze gezondheidscentra in het kader van hun opleiding.

Dat betekent dat u ook als patiënt het verzoek kunt krijgen om een bijdrage hieraan te leveren. Het staat u uiteraard op ieder moment vrij om al dan niet mee te doen aan onderzoek of onderwijs, als het voor u niet prettig voelt.

Praktijkgegevens delen voor onderzoek

Vrijwel alle huisartsen in Utrecht en omgeving delen geanonimiseerde medische gegevens met de afdeling huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht. Dit gebeurt via de beveiligde

Vrijwel alle huisartsen in Utrecht en omgeving delen geanonimiseerde medische gegevens met de afdeling huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht. Dit gebeurt via de beveiligde database van het Julius Huisartsen Netwerk (JHN). Ook uw huisarts van de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra neemt hieraan deel.

Betere zorg ontwikkelen voor u

Het UMC gebruikt de geanonimiseerde gegevens uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld om de oorzaken van een ziekte te onderzoeken, betere manieren van ziektes opsporen en nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen.

De afdeling huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht draagt met deze onderzoeken bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan u door huisartsen bij of na te scholen.

Bezwaar maken

Hebt u bezwaar tegen het anoniem gebruiken van uw gegevens? Laat dit aan ons weten door het bezwaarformulier te downloaden, printen, ondertekenen en op te sturen. Wij zorgen er vervolgens voor dat uw gegevens niet gebruikt worden voor onderzoek.

Actuele ontwikkelingen en onderzoeksvragen via Julius Med-e-zine

Via onze nieuwsbrief informeren wij u over actuele ontwikkelingen en onderzoeken. En vragen wij u af en toe deel te nemen aan onze onderzoeken om de zorg voor u te verbeteren.

Wilt u ons helpen en op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze Julius Med-e-zine via de inschrijfmogelijkheid op de homepagina (linksonder). Ieder kwartaal ontvangt u deze digitaal in uw mail.

Lopende onderzoeksprojecten

Leidsche Rijn Gezondheidsproject
Het grootste onderzoek wat uitgevoerd wordt binnen LRJG is het Leidsche Rijn Gezondheidsproject. Het Leidsche Rijn Gezondheidsproject (LRGP) is een doorlopend onderzoek naar de gezondheid van bewoners van Leidsche Rijn. Iedere inwoner van Leidsche Rijn kan zich aanmelden om deel te nemen.

De deelnemers krijgen eerst een medische check-up, het Individueel GezondheidsProfiel (IGP). Dit profiel wordt opgeslagen in een computer. Via de huisarts wordt het profiel in de jaren daarna aangevuld met informatie over medicijngebruik, diagnoses, eventuele ziekenhuisopnames et cetera.

De gegevens in de computer kunnen vervolgens opgevraagd worden door onderzoekers. De onderzoekers kunnen de gegevens gebruiken om bijvoorbeeld:

  • de gezondheidszorg in Leidsche Rijn te evalueren;
  • te kijken of een controlesysteem voor longziekten helpt;
  • huisartsen te helpen beoordelen of mensen met een hoge bloeddruk de best passende behandeling krijgen.

Meer informatie over LRGP kunt u hier vinden.        

Voorbeelden van andere lopende onderzoeken binnen LRJG

  • invoeren van een sneltest in de huisartspraktijk gericht op het aantonen van bacteriële luchtweginfecties, samen met Saltro laboratoria;
  • vroeg opsporen van risicofactoren van hart- en vaatziekten samen met Julius Centrum en NIPED (Netherlands Institute for Prevention and e-Health Development);
  • effect onderzoeken van het optreden van vitamine B12 tekort bij patiënten die behandeld worden voor suikerziekte;
  • het effect van zelfmanagement van patiënten met diabetes en COPD (longziekte);
  • afbouw antidepressiva met hulp van de praktijkondersteuner (POH) GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg).


reclamebureau anno nu ifthen.nl